Titlul proiectului: "DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SC FIVALCOM SRL"
Denumire beneficiar: SC FIVALCOM SRL
Scopul proiectului: Cresterea competitivitatii SC FIVALCOM SRL pe piata specifica prin dezvoltarea capacitatii de productie a pungilor de hartie.
Obiectivele specifice: 1. Cresterea gradului de dotare tehnica a companiei. Implementarea proiectului a contribuit la cresterea si dezvoltarea bazei tehnice de productie a societatii. Dotarea firmei cu o masina noua si performanta de facut pungi de hartie cu productivitate ridicata si o calitate superioara a produselor obtinute, incadrat in categoria echipamentelor de ultima generatie, constituie un puternic avantaj in fata competitorilor directi. Dupa implementarea proiectului societatea dispune in total de 3 masini de facut pungi de hartie.

2. Cresterea cifrei de afaceri a societatii. Ca urmare a realizarii investitiei preconizam o crestere a cifrei de afaceri a societatii la peste 1.900.000 lei la finele primului an calendarisitic intreg dupa implementarea proiectului.
Rezultate: 1. Achizitia unei masini de facut pungi.

2. Cresterea numarului de slariati – prin proiect au fost create 3 noi locuri de munca.
Data de incepere: 13.10.2017
Perioada de implementare: 13.10.2017 - 30.04.2018
Valoare proiect: 1. Valoare totala proiect: 1.148.840,20 lei

2. Valoare totala eligibila a proiectului: 962.973,66 lei

din care:

2.1. Valoare eligibila nerambursabila: 770.378,92 lei

2.2. Contributia Beneficiarului la valoarea eligibila: 192.594,74 lei

3. Valoare neeligibila (inclusiv TVA neeligibila): 185.866,54 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro si www.inforegio.ro sau facebook.com/inforegio.ro.

Lista firme